Výrobní firmy podceňují adaptační programy pro nové mistry a vedoucí