Výrobci vstřikovacích strojů na veletrhu K akcentovali digitalizaci, automatizaci, ale také cirkulární ekonomiku