Výrobci kotlů na biomasu a dřevěných paliv se setkali na Valné hromadě Klastru Česká peleta