Výrobci i dovozci strojů musí plnit požadavky elektromagnetické kompatibility