Výrobci elektromobilů jejich využití ve firemních flotilách zatím příliš neusnadňují