Výroba tepelných čerpadel v Plzni vysoká efe ktivita a důraz na lokální dodavatele