VŠB–Technická univerzita Ostrava nabízí novou metodu návrhu dopravních a skladovacích strojů