Vrtulník pomáhal při stavbě stožárů vedení vysokého napětí