Vrátíme se k racionálnímu způsobu myšlení v moderní společnosti?