Vojáci NATO používali v horském cvičení tryskový batoh