Vodíkové hospodářství: ekologická iluze, anebo reálný energetický cíl?