Vodík — nejperspektivnější obnovitelné palivo — pravděpodobně budeme nejen vyrábět, ale i těžit