Vodárenský tunel v Bedřichově slouží i vědeckému výzkumu