VOD-KA 2019 ukázala, že nové technologie budou klást na odbornou kvalitu zaměstnanců vyšší nároky