Vlnitá nanolepenka by se měla uplatnit v letectví i výrobě mikrobotů