Vlastní elektřina rostlin důležitý činitel jejich růstu