Vláda schválila Národní akční plán jaderné energetiky, odklání se od uhlí