Vizionářská novinka WeldPrint od Kovosvitu již nalezla konkrétní uplatnění