Vítaní pomocníci: hyper redundantní manipulátory a roboty, třeba v podobě hada