Virtuální pracovní síla se prosazuje už dnes; máme se jí obávat?