Více transparentnosti ve skladu a vnitropodnikové logistice