Více než třetina manažerů při hledání nových IT řešení obchází vlastní vedení