Vhodná akustika sníží opakované hospitalizace až o 50 %