VĚTŠINU PŘÍPOJEK ELEKTŘINY MAJÍ HRADIT DISTRIBUTOŘI