Větrné elektrárny na Baltu ukotví ocel z ArcelorMittal