Velký zkušební okruh Výzkumného ústavu železničního slouží již 50 let