Velký vánoční dárek pro pardubické studenty: areál fakulty chemickotechnologické univerzity je hotový