Veletrh IBF: obnova historických staveb a další aktuální témata