VEKA získala od evropské asociace VinylPlus značku trvalé udržitelnosti