Vedoucí světový veletrh Productronica 2007: průmysl elektronické výroby plný optimismu před nejdůležitější událostí v odvětví