Vědci dokážou manipulovat s nanopásky na atomární úrovni