Vědci, co snášejí zlatá vejce a šest milionů bokem