Věda a výzkum neznají hranic, program studentských stáží to dokazuje