Ve Zlíně podepsali regionální sektorovou dohodu pro tamní kraj