Válka na Ukrajině postihne téměř 3/4 českých výrobních podniků