V říjnovém kalendáři veletrh Materialica 2007 opět s Composites