V Řeži se intenzivně pracuje na reaktorech IV. generace