V Řeži pomáhají řešit nedostatek radioizotopů pro lékařskou diagnostiku