V počtu uživatelů internetu jsme překročili evropský průměr