V ostravské koksovně Svoboda vyrůstá zcela nová koksárenská baterie č. 10