V období blahobytu se těžce vyjednávají nepopulární opatření