V nové laboratoři si studenti vyzkoušejí ovládání moderních řídicích systémů