V Liberci zkoumají optimální úložiště elektrické energie