V Jihlavě vyrostl špičkový podnik na zpracování elektroodpadu