V Japonsku měl premiéru autonomní trajekt pro přepravu vozidel