V ČR i v Evropě roste obava firem z možného oslabení domácí poptávky