V Česku se prezentoval zákon o čistých inovacích a moderní ekonomice