V České republice se nejvíce šířil špión Win32/Spy.VBStat.J