Ústřední čistírna odpadních vod užívá novou technologii