Úspěšných deset let vědecké práce ve výzkumném ústavu Technické univerzity v Liberci